De naamwoordstijl, een stijlkwestie

Als schrijvers zelfstandige naamwoorden gebruiken in plaats van werkwoorden ontstaat de naamwoordstijl. Deze stijl is kenmerkend voor ambtelijk en wetenschappelijk taalgebruik. Vaak wordt het gezien als zakelijk, droog en saai.

Lezers vinden de naamwoordstijl vaak niet prettig. Het haalt de actie uit je tekst. De naamwoordzinnen zijn bovendien moeilijker te begrijpen. De constructie is moeilijker en de zinnen worden ook vaak langer.

Soms kan het wél zinvol zijn om juist naamwoordzinnen te gebruiken. Als de schrijver bewust onpersoonlijk wil zijn. Of gewoon ter afwisseling van persoonlijke stukken tekst.

Voorbeelden van naamwoordstijlen:

Morgen vindt de beoordeling van de juf plaats. (naamwoordstijl)

Morgen beoordelen we de juf. (werkwoordstijl)

Het repareren van het dak gebeurt door de dakdekker. (naamwoordstijl)

De dakdekker repareert het dak. (werkwoordstijl)

De aanwezigheid van teken vormt een belemmering voor het betreden van het bos. (naamwoordstijl)

De aanwezigheid van teken belemmert het betreden van het bos. (werkwoordstijl)

Het is niet altijd fout om de naamwoordstijl te gebruiken, maar probeer dit niet te vaak te doen. Want wat heb je eraan als je lezers afhaken of je niet begrijpen?

Alle prestaties op een rij

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is een van de 25 Veiligheidsregio’s in Nederland. Binnen een regio werken verschillende besturen en diensten samen op het terrein van de brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vroeg Soet en Blank om hun prestaties over 2015 aansprekend op een rij te zetten. We maakten een duidelijke en zo volledig mogelijke infographic. Hierin presenteren we voor het publiek en voor de regionale bestuurders heldere onderdelen waarmee de Veiligheidsregio laat zien wat ze concreet heeft gedaan. Er is bijvoorbeeld aandacht voor het materieel, de inzet bij allerlei evenementen én crisissituaties en bij de opvang van vluchtelingen.

Het geheel kwam tot stand in nauw overleg met de klant en in een aantal sessies. Het is belangrijk om vroeg de juiste keuzes te maken, zodat de tekst en daarna het ontwerp meteen goed ‘staan’. Bij zo’n omvangrijke infographic is een goede start het halve werk. Verdere afstemming met de klant leverde uiteindelijk het resultaat op dat u in onze portfolio ziet.