Uw jaarprestaties en begrotingen in één oogopslag

Een groot aantal gemeenten deed afgelopen jaar een beroep op onze expertise bij het duidelijk presenteren van jaarcijfers én begrotingen. We laten op een duidelijke en toegankelijke manier het reilen en zeilen van gemeentes zien.

Soet & Blank zorgde in vrijwel alle gevallen voor de totale productie. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de ambtenaren van de financiële afdeling, wethouders en medewerkers communicatie.

We houden een overlegsessie bij de klant waarin we alle onderwerpen zoveel mogelijk meteen duidelijk in kaart brengen. De opzet voor de begroting of jaarprestaties in één oogopslag staat dan in de steigers en daarna volgt een strakke productieplanning: van tekst en cijfers in Word en Excel en daarna het ontwerp en de opmaak van de geïllustreerde infographic. De hele productie maken we in gemiddeld twee tot drie weken in orde voor onze klanten.

Op www.soetenblank.nl/portfolio vindt u veel recente producties, onder andere de begrotingsinfographics die we afgelopen najaar voor een groot aantal gemeenten maakten.