Writing is like going on a very long walk

When you’re writing, it’s rather like going on a very long walk, across valleys and mountains and things, and you get the first view of what you see and you write it down. Then you walk a bit further, maybe you up onto the top of a hill, and you see something else. Then you write that and you go on like that, day after day, getting different views of the same landscape really. The highest mountain on the walk is obviously the end of the book, because it’s got to be the best view of all, when everything comes together and you can look back and see that everything you’ve done all ties up. But it’s a very, very long, slow process.

– Roald Dahl

Meerjarenvisie als visitekaartje

Zorgorganisatie De Blije Borgh in Hendrik-Ido-Ambacht benaderde Soet en Blank voor het ontwikkelen van een fraaie brochure. Hierin presenteert deze lokaal sterke zorgorganisatie haar toekomstvisie op de snel veranderende wereld in zorg en welzijn voor met name senioren.

We begeleiden het totale traject in nauwe afstemming met de klant. We herschreven de teksten, pasten de teksttoon aan en maakten de zinnen actiever. Wat is er mooier om jezelf te laten zien door ook professionals aan het woord te laten? We interviewden daarom wethouder Michiel van der Vlies die zich in het college bezighoudt met zorg en welzijn. Ook spraken we met wijkverpleegkundige Alice van Wingerden. Zij vertelt over haar veranderde werk na de transitie van zorgtaken naar de gemeente.

We verzorgden ook fotografie, ontwerp, opmaak en drukwerk voor deze 36 pagina’s tellende brochure. Soet en Blank realiseerde het hele traject in twee maanden.

Bekijk de PDF in onze portfolio