loader

Meerjarenvisie als visitekaartje

Zorgorganisatie De Blije Borgh in Hendrik-Ido-Ambacht benaderde Soet en Blank voor het ontwikkelen van een fraaie brochure. Hierin presenteert deze lokaal sterke zorgorganisatie haar toekomstvisie op de snel veranderende wereld in zorg en welzijn voor met name senioren.

We begeleiden het totale traject in nauwe afstemming met de klant. We herschreven de teksten, pasten de teksttoon aan en maakten de zinnen actiever. Wat is er mooier om jezelf te laten zien door ook professionals aan het woord te laten? We interviewden daarom wethouder Michiel van der Vlies die zich in het college bezighoudt met zorg en welzijn. Ook spraken we met wijkverpleegkundige Alice van Wingerden. Zij vertelt over haar veranderde werk na de transitie van zorgtaken naar de gemeente.

We verzorgden ook fotografie, ontwerp, opmaak en drukwerk voor deze 36 pagina’s tellende brochure. Soet en Blank realiseerde het hele traject in twee maanden.

Bekijk de PDF in onze portfolio

0 antwoorden