loader

Alternatieven voor ingewikkeld taalgebruik

Te lange woorden

Lange woorden kunnen je tekst onnodig moeilijk maken. Denk aan woorden als; levensverzekeringsmaatschappij, vertegenwoordigingsovereenkomst, studentenuitwisselingsprogramma en geneesmiddelenvergoedingssysteem. Probeer deze woorden te knippen in kleinere stukken: een uitwisselingsprogramma voor studenten. Of een systeem voor de vergoeding van geneesmiddelen. Dat leest een stuk vlotter en prettiger!

Onnodig ingewikkelde woorden

Let als schrijver goed op de woorden die je kiest. Door vlotte, alledaagse woorden te gebruiken wordt je tekst helder en voor iedereen goed te begrijpen. Iemand met een hoger opleidingsniveau is sneller geneigd om moeilijke woorden te gebruiken. Ook mensen die over een moeilijk onderwerp in een specifieke branche schrijven raad ik af om moeilijke woorden te gebruiken. Lezers krijgen dan al snel de indruk dat de schrijver gewichtig wil doen. Of ze irriteren zich doordat het moeilijk leest. Met begrijpelijke woorden snappen je lezers de tekst meteen goed en onthouden ze hem ook beter. Voorbeelden van moeilijke woorden: pragmatisch (nuttig), adhesie (instemming), demagogisch (misleidend), abusievelijk (per ongeluk)

Ouderwetse naamvalswoorden

Ook ouderwetse naamvallen zie je nog regelmatig om meer gewicht aan een tekst te geven. Het formele aspect lijkt autoriteit te geven aan de tekst en de schrijver. Ook hier geldt dat deze woorden een tekst gedateerd maken en onnodig ingewikkeld. Vervang dit ouderwetse taalgebruik door moderne woorden. Voorbeelden van ouderwetse naamvalswoorden: behoudens (behalve), blijkens (zoals blijkt uit), aangaande (over).

Vaktermen

Probeer vaktermen zoveel mogelijk te vermijden als je voor leken schrijft. Voor hen zijn de vaktermen onbegrijpelijk en ze haken dan snel af. Vaktermen kunnen je in je eigen branche aanzien geven. Je laat merken dat je kennis hebt van zaken. Van vaktermen zou je dus denken dat ze goed zijn om te gebruiken in je eigen sector. Toch zijn het woorden waar je mee moet oppassen. Vaak gaan vaktermen maar kort mee en is het in de eigen groep ook niet altijd duidelijk wat ze betekenen.

Spreektaal

In romans en biografieën is spreektaal belangrijk. Ze schetsen hoe de hoofdpersoon denkt en geven een authentiek beeld van wie hij is. Denk aan het populaire voetbalboek Zlatan. Door zijn stopwoorden te gebruiken en letterlijk op te schrijven hoe Zlatan Ibrahimovic spreekt, kruipt de lezer onder zijn huid. In een zakelijke tekst kun je deze woorden beter vermijden. Verder is spreektaal erg tijds- en plaatsgebonden dus niet geschikt voor een grote groep lezers.

1 antwoorden