loader

Alle prestaties op een rij

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is een van de 25 Veiligheidsregio’s in Nederland. Binnen een regio werken verschillende besturen en diensten samen op het terrein van de brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vroeg Soet en Blank om hun prestaties over 2015 aansprekend op een rij te zetten. We maakten een duidelijke en zo volledig mogelijke infographic. Hierin presenteren we voor het publiek en voor de regionale bestuurders heldere onderdelen waarmee de Veiligheidsregio laat zien wat ze concreet heeft gedaan. Er is bijvoorbeeld aandacht voor het materieel, de inzet bij allerlei evenementen én crisissituaties en bij de opvang van vluchtelingen.

Het geheel kwam tot stand in nauw overleg met de klant en in een aantal sessies. Het is belangrijk om vroeg de juiste keuzes te maken, zodat de tekst en daarna het ontwerp meteen goed ‘staan’. Bij zo’n omvangrijke infographic is een goede start het halve werk. Verdere afstemming met de klant leverde uiteindelijk het resultaat op dat u in onze portfolio ziet.

0 antwoorden