loader

Hoe breng ik structuur aan in mijn tekst?

Een heldere structuur is erg belangrijk voor een goede tekst. Zonder goede structuur is een tekst vaak slecht leesbaar.

Drie onderdelen in een tekst
Of het nu een brief, artikel of e-mail is, een tekst bestaat altijd uit drie onderdelen: een inleiding, een kern en een slot. Een tekst waarin je deze drie onderdelen niet snel kunt terugvinden, is meestal niet goed.

Inleiding
De inleiding trekt de aandacht van de lezer. De lezer wordt uitgenodigd om verder te lezen. Ook is meteen duidelijk wat het onderwerp van de tekst is en wat de lezer over dit onderwerp kan verwachten.

Kern
In de kern van een tekst staat meer informatie over het onderwerp. Hier ga je dieper in op het onderwerp of de deelonderwerpen. Door een tekst duidelijk in verschillende onderwerpen te verdelen, is de inhoud gemakkelijker te ontleden voor de lezer. Kies per alinea of hoofdstuk dus zoveel mogelijk voor één (deel)onderwerp.

Slot
Het slot kan een conclusie zijn, een verkorte herhaling van de boodschap of een oproep om een reactie van de lezer.

Alinea’s
Alinea’s maken een tekst overzichtelijk. De structuur van de tekst wordt duidelijk zichtbaar. Lange lappen tekst zijn soms lastig te lezen en daarom is het handig om bijvoorbeeld een lange alinea te splitsen. Verder is een goed idee om boven een alinea een tussenkop te plaatsen.

Kernzinnen
De kernzin bevat de belangrijkste informatie, de kern van wat je wilt zeggen in die alinea. Het beste kun je de kernzin als eerste, tweede of laatste zin opnemen. Lezers kijken bij voorkeur op die plaatsen om een snel overzicht te krijgen van de inhoud.

Signaalwoorden
Verbanden in zinnen geef je aan met signaalwoorden. Voorbeelden van signaalwoorden zijn: daarom, omdat, want, dus, daardoor. Als er bijvoorbeeld vier voordelen zijn voor het gebruik van nieuwe wasmachines, dan maak je je tekst samenhangend door dit ook te benoemen. Gebruik woorden als allereerst, ten tweede, ten derde en tot slot.

Verbindingszinnen
Verbanden tussen alinea’s geef je aan met zinnen als:

  • Zoals hierboven besproken.
  • Zoals eerder vermeld.
  • Nu we de voordelen op een rijtje hebben gezet, gaan we kijken naar de nadelen.
  • In de vorige alinea hebben we gesproken over, enz.

 

Door een verbindingszin geef je de overgang tussen het vorige tekstdeel (terugverwijzen) en het volgende tekstdeel (vooruitwijzen) aan. Het lijkt soms of je erg veel woorden moet gebruiken, maar op deze manier ligt er een prettig leesbare tekst voor je publiek.

0 antwoorden